contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Stavanger
Norway

+47 900 15 592

Rådgiver og Foredragsholder. Norway

Public Speaker

 SLOW FASHION IS THE NEW BLACK!

 

During Nordic Edge Expo 2017, in collaboration with Anja Håland /concept developer and Anjali Bahtnagar /founder of SOBO community.

Talking about Smart Fashion.
"How to enable smarter fashion consumption and profitable fashion business using technology in collaboration with human interaction? "
In this scene; Why the slogan ; It’s not science it’s FASHION

Fra Fast fashion til Slow fashion - utfordringer og muligheter.

Et engasjerende foredrag som bygger på fakta og gir konkrete tips til en bransje i endring.Tekstilbransjen er den nest mest forurensende bransjen i verden. Fakta dreier seg rundt tekstilbransjen som berører alle de 17 globale målene satt av FN.Videre dreier foredraget seg om forskjellen på Fast fashion industrien og Slow fashion, en beveglse som i økende fart settes i system via ulike organisasjoner. 

Jeg har jobbet i bransjen i alle ledd (utenom produksjon) og gir med min erfaring konkrete eksempler på hvordan bransjen fungerer, hvor det i dag gjøres endringer, og viser eksempel på hvordan det startes nye virksomheter med utgangspunkt i det grønne skiftet, både globalt og nasjonalt/lokalt.

I tillegg gir jeg tilhørerne tips om ulike måter å ta del i det grønne skiftet med fokus på enkle tips, som gjør det overkommelig for alle å endre adferd i eget tempo.

Jeg har med meg ulike plagg og tilbehør for å vise eksempler på kvaliteter, bæredyktighet i produksjon, enkle DIY tips som de fleste kan få til.

Dette foredraget kan passe både for naturfag, entreprenørskapsfag og kreative linjer som søm og redesign.

Her vil elevene få lærdom om hva som skjer på et globalt plan og få inspirasjon og tips til å starte med bærekraftig entreprenørskap.

I denne bransjen vil det være behov for at smart teknologi og digitale plattformer møter menneskelige ressurser og håndverk på en bærekraftig måte for fremtiden.