contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Stavanger
Norway

+47 900 15 592

Rådgiver og Foredragsholder. Norway

Foredragsholder

FOREDRAGSHOLDER; SLOW FASHION IS THE NEW BLACK!

Lene Gravdal er en av Norges fremste foredragsholdere innen grønn mote. Hun jobber til daglig som rådgiver for privatpersoner, skoler, butikker, designere og bedrifter. Hun er en av ambassadørene for nye Rogaland, og jobber i nettverk for å spre budskapet: Slow fashion is the new black!

During Nordic Edge Expo 2017, in collaboration with Anja Håland /concept developer and Anjali Bahtnagar /founder of SOBO community.

Talking about Smart Fashion.
"How to enable smarter fashion consumption and profitable fashion business using technology in collaboration with human interaction? "
In this scene; Why the slogan ; It’s not science it’s FASHION

Fra Fast fashion til Slow fashion - utfordringer og muligheter.

Et engasjerende foredrag som bygger på fakta og gir konkrete tips til en bransje i endring.Tekstilbransjen er den nest mest forurensende bransjen i verden. Fakta dreier seg rundt tekstilbransjen som berører alle de 17 globale målene satt av FN.Videre dreier foredraget seg om forskjellen på Fast fashion industrien og Slow fashion, en beveglse som i økende fart settes i system via ulike organisasjoner. 

Jeg har jobbet i bransjen i alle ledd (utenom produksjon) og gir med min erfaring konkrete eksempler på hvordan bransjen fungerer, hvor det i dag gjøres endringer, og viser eksempel på hvordan det startes nye virksomheter med utgangspunkt i det grønne skiftet, både globalt og nasjonalt/lokalt.

I tillegg gir jeg tilhørerne tips om ulike måter å ta del i det grønne skiftet med fokus på enkle tips, som gjør det overkommelig for alle å endre adferd i eget tempo.

Jeg har med meg ulike plagg og tilbehør for å vise eksempler på kvaliteter, bæredyktighet i produksjon, enkle DIY tips som de fleste kan få til.

Dette foredraget kan passe både for naturfag, entreprenørskapsfag og kreative linjer som søm og redesign.

Her vil elevene få lærdom om hva som skjer på et globalt plan og få inspirasjon og tips til å starte med bærekraftig entreprenørskap.

I denne bransjen vil det være behov for at smart teknologi og digitale plattformer møter menneskelige ressurser og håndverk på en bærekraftig måte for fremtiden.

Denne videoen handler om Styling i praksis

Styling i praksis, fokus på flerbruk: Jeg har en kort presentasjon av hvem jeg er, og hva jeg gjør. I tillegg, kort om hva jeg er opptatt av å formidle til enkeltpersoner og fellesskapet med tanke på hvordan vi forholder oss til klær for å gjøre det enklest mulig for den enkelte med å føle seg vel i klærne, men og hvordan våre valg av klær kan bidra positivt til en endring av å se på klær som forbruksvare til noe vi investerer i, samtidig som vi kan ha det gøy. Jeg tar selvsagt og med trender ellers i motebildet, men forteller og viser det mer på den praktiske delen.
Hovedfokuset vil være på flerbruk, på forhånd setter jeg sammen x antall antrekk fordelt på feks. to personer. Deretter kan jeg lage to ulike varianter av hvert antrekk, type kle opp og kle ned, slik at det totalt blir dobbelt antall antrekk. På den måten er det lettere å ha en åpen dialog med publikum, rom for spørsmål, det gir en fin men uformell stemning, og målet er at flest mulig skal oppleve å få konkret tips.

Passer for ;  Butikker, damenes aften, foreninger og lag ol; 

 

Merkevarebyging

 Med en Bachelor i markedskommunikasjon og merkevarebygging av egen virksomhet leverer jeg et foredrag med praktiske eksempler.

Om valg av navn, logo, visittkort, nettside, om bruk av sosiale medier, om håndtering av presse, valg av samarbeidspartnere eller ikke.

Bevissthet rundt personlige egenskaper og erfaringer, hvilke utfordringer og muligheter det gir.

Essensen i foredraget dreier seg om å bygge en virksomhet på lidenskap og genuin interesse, og hvilke utfordringer det gir med tanke på ønske om kommersiell suksess.

Foredraget passer for elever med entreprenørskapsfag og markedsføring, eller arrangement rettet mot grundere og oppstartsbedrifter

Brukt i egen merkevarebygging. Foto: Ingeborg Skrudland AD: Robert Glad

KLESVALGET - TV AFTENBLADET

Aug.2015

Programleder og stylist for web TV, TV Aftenbladet. Besøk hos 5 politikere for å ta en titt i deres garderobe. Tema, snakke om valg av klær, og gi de tips om styling. Se alle episodene her