contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Stavanger
Norway

+47 900 15 592

Rådgiver og Foredragsholder. Norway

Blog

Blå drøm

Lene Gravdal

Swedish Hasbeens: fra Brandos.no

 Jeg ønsker å gå våren i møte i disse nydelige skoene. Blåfargen er kald som en kjølig og klar dag i brytningen mellom vinter og vår.