contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Stavanger
Norway

+47 900 15 592

Rådgiver og Foredragsholder. Norway

IMG_3064.jpg

Personal Stylist

Personal stylist

As a personal stylist I help you develop your own personal style. I base it on the clothes you already have, clothes that makes you feel good about yourself and what changes you want to make.

The personality and lifestyle you have is just as important as what your body looks like to give you the best help.

I find individual solutions for you, I don´t work with standardized body shapes. The same goes for colors, we can work with colors complexing your skin tone , or contrast to bring out your eye color or hair color. 

The Day!

Contact me for more info about how I will make this a great day for you! 

Lasting 3-5 hours(you decide the length)  including lunch, a start up meeting, and a summary in the end.

Confidentiality is granted. I only share in Social media if my customers want to.

// (NO)

Som personlig stylist hjelper jeg deg med å utvikle din personlige stil. Utgangspunktet er den garderoben du har, hvilke klær du trives i, og hvilke endringer du ønsker å gjøre.  

Din personlighet og livsstil er like viktig for meg som hvilken kroppsfasong du har for å gi deg best mulig  hjelp.

Jeg jobber med individuelle løsninger og ikke etter standardiserte kroppsfasonger. Det samme gjelder når det kommer til farger. Vi kan jobbe med farger som er i tone med fargen på huden din, eller vi kan jobbe med kontraster som fremhever for eksempel øynene dine eller hårfargen din. 

Dagen!

Kontakt meg for mer informasjon om hvordan jeg lager dette til en dag for deg!

Varighet fra 3-5 timer (du bestemmer varighet) Inkluderer oppstartsmøte, lunsj og oppsummering.

Konfidensialitet er en selvfølge, og sosiale medier blir kun brukt om kunder ønsker det.

First and foremost I work with people. Clothes are just a tool, to make you shine even more than you already do
— Lene Gravdal
IMG_3205 (1).jpg
IMG_3319 (1).jpg

A whole day just for you!

Wardrobe

I offer wardrobe review to see trough the what you already have. I look through what you use often, what you use less, and the stuff you never use. Afterwards I can tell you why you never use what you don´t use, if it is the shape, the color , the fabric or the style. I give you tips to find new ways to style what you already have. This will also giv you more insight in what you actually  need to by new so that you can use your wardrobe even more. 

This is a service I only offer to my customers who I have spend a day with on beforehand.

// (NO)

Jeg tilbyr garderobe -gjennomgang hvor vi går gjennom det du har.  Jeg ser på det du bruker mye, det du bruker mindre og det du aldri bruker. Du får tilbakemelding på klærne du aldri bruker, enten det gjelder fasong, farge eller tekstur på plagget.  Jeg gir deg tips til nye måter å sette sammen antrekk på. Slik blir du mer bevisst på hva som kler deg best, du kan lettere unngå bom kjøp.

Dette er et tilbud jeg kun har til de kunder som jeg har hatt oppdrag med shopping under veiledning først.

 Photos : Iselin Zahl Blitzner

Photos : Iselin Zahl Blitzner