contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Stavanger
Norway

+47 900 15 592

Rådgiver og Foredragsholder. Norway

Podcast

02. Fra havforsker til klimaforsker

Lene Gravdal

podcast -stylist med grønt hjerte

De aller fleste har fått med seg at havet vårt oversvømmes av plast, færre vet at en stor del av mikroplast i havet kommer som avfall fra klærne våre. Under konferansen  “plastikk fantastisk” i regi av Fredrik Hermansen minnefond i fjor holdt jeg foredraget mitt “fra fast fashion til slow fashion, utfordringer og muligheter.” Der ble jeg kjent med Cecilie Mauritzen, fysisk Oseanograf, som har spesialisert seg i storskala havstrømmer og klimaendringer
Hun har utforsket Atlanterhavet fra ekvator til Arktis, og den siste ekspedisjonen hun var med på var i Stillehavet — på en balsaflåte!
Cecilie var medlem av FNs klimapanel fra 2004 til 2013. Hun er medlem av Regjeringens Teknologiråd og det norske Vitenskapsakademiet.

Etter et felles intervju i NRK Rogaland ifb. med konferansen, samt hørt hverandres foredrag så vi fort at vi hadde en del til felles, og noe å lære av hverandre. Kampen mot mikroplast og dens opphavskilde.

Før radiointervju, but first let´ś take a selfie!

Før radiointervju, but first let´ś take a selfie!

I denne episoden snakker jeg med Cecilie om bla. mikroplast, hvordan det er å være forsker på et så aktuelt område , og om hvordan det var å være forskningsleder for en “Kon- Tiki 2” flåte!